logo
border-address-top
Dokter
Lode Vermeersch
Baalsebaan 41
3120 Tremelo

Tel 016/53 38 34
border-address-bottom

Info voor patiënten

 

GEWONE CONSULTATIES

TIJDENS DE CORONA CRISIS
KIJK AUB EERST OP DE HOME PAGE VOOR DE AANGEPASTE INFORMATIE TIJDENS DE CORONA CRISIS 

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De dokter werkt nog uitsluitend na afspraak, om lange wachttijden te vermijden. Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij dringende problemen zal de dokter U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen .
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

 1. Om voor een vlotte raadpleging te zorgen heeft de dokter gekozen voor een tijdvak van 20 min. Om dit te kunnen realiseren is het best dat zowel de dokter als U als patient dit schema zal respecteren. Daardoor zal het soms nodig zijn dat binnen dit tijdsvenster enkel de dringende problemen zullen behandeld worden en dat voor minder dringende problemen best een nieuwe afspraak gemaakt wordt.
 2. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
 3. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 4. Niet van toepassing tijdens Covid periode                                              (De dokter levert geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Medicatie op voorschrift heeft als doelstelling dat de dokter de patient medisch onderzoekt. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.)
 5. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kan de dokter andere mensen verder helpen.

SPOEDGEVALLEN

Bij Uw huisarts kan U ook terecht voor dringende problemen zoals (snij)wondes, breuken, hevige onverwachte pijn, ... telefonisch op 016/533834

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 016/533834.
Gelieve indien mogelijk voor 10.30 h aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

De dokter wenst u te motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

TELEFONISCH HALFUUR

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.

Voor adviezen of resultaten kan u dagelijks bij uw dokter terecht tijdens het telefonisch halfuurtje. Tijdens dit halfuurtje maakt de dokter tijd voor u vrij, wat niet het geval is als u tijdens de consultaties belt.

Voor uitgebreid advies kan u beter een afspraak maken.
U vindt hier de belmomenten:

Dr Vermeersch :

 • maandag: 16:30-17-00
 • dinsdag: 16u00:16u30
 • woensda: 16u00:16u30
 • donderdag: 17:00-17-30
 • vrijdag: 16u00:16u30   

WACHTDIENST

Tijdens de week probeert uw Huisarts zoveel mogelijk beschikbaar te zijn.

Bij afwezigheid kan U terecht bij de dokter van wacht:

 • Tijdens de week vanaf 19:00 tem 08u00
 • Tijdens het weekend van vrijdagavond 19:00 tem maandagmorgen 08:00.

TELEFOON NUMMER WACHTDIENST:

0900 20 002

Tijdens het weekend en op feestdagen gaan de consultaties door in de wachtpost van Heist op den Berg.

HuisartsenWachtpost Heist
Mechelsesteenweg 70
Heist-op-den-Berg

0900 20 002

www.wachtpostheist.be

Meer info wachtdiensten op Mediwacht.be

NUTTIGE LINKS

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

www.wachtpostheist.be 

www.mediwacht.be 

Huisartsen & Apothekers: http://www.huisarts.be

Globaal Medisch Dossier: info

Vaccinaties: info

Overzicht gezondheidsinformatie: overzicht

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax